Wetgeving

In bovenstaande menubalk vindt u onder 'Basisteksten' relevante wetteksten in verband met de regeling van het taalgebruik in bestuurszaken in België, aangevuld met enkele belangrijke arresten over deze materie.

Onder 'Leeswijzers' vindt u een synthese van enkele belangrijke arresten inzake taalwetgeving van de verschillende Belgische rechtshoven.

Disclaimer

De officiële teksten op deze website (wetteksten, decreten, reglementen...) worden gratis ter beschikking gesteld van het publiek; ze hebben geen officieel karakter. Ondanks al onze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat ze actueel, juist en volledig zijn. Daarom verwijzen wij volledigheidshalve naar de rechtsgeldige teksten die op websites van de FOD Justitie gepubliceerd worden (o.a. Belgisch Staatsblad, Juridat). We wijzen erop dat de links die we op deze site vermelden, geacht worden correct te zijn op het ogenblik van publicatie, maar zij kunnen na verloop van tijd onnauwkeurig worden of verouderd zijn. De inhoud van de website, met inbegrip van de links, kan altijd zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Als de gepubliceerde informatie fouten bevat of als informatie die u mag verwachten niet op de site verschijnt, kunt u ons dit laten weten via het contactformulier op deze site of via adjunct-gouverneur@vlaamsbrabant.be.